Menu English

Jsme v provozu! Ptáte se na podmínky návštěvy? Při vstupu do sálu digitária budete požádáni o předložení QR kódu či jiného dokumentu o očkování nebo o prodělání. Výjimkou jsou děti do 12 let, ty nepotřebují žádný test. Ve věku od 12 do 18 let akceptujeme test. Všichni se musí během projekce chránit respirátorem (do 12 let rouškou). Školní výpravy mají jiný režim. Moc děkujeme za pochopení.

Přivítali jsme 50000. návštěvníka :-)

Po více než čtyřech měsících od otevření přivítala nově zrekonstruovaná Hvězdárna a planetárium Brno již 50 000. návštěvníka. Stalo se tak v úterý 3. dubna 2012 v odpoledních hodinách, kdy do hvězdárny zavítal Dušan Ráček z Brna, který z rukou ředitele Hvězdárny a planetária Brno Jiřího Duška a předního českého popularizátora astronomie Jiřího Grygara obdržel pamětní list a drobné dárky.

Brněnská hvězdárna připravuje pro letošní rok další významnou investici, která tuto instituci ještě více zatraktivní. Jedná se o digitalizaci sálu velkého planetária (100% dotace z MŠMT ČR).

„O astronomii je mezi veřejností zájem a já jen mohu konstatovat, že proměna zastaralé hvězdárny v moderní a všemi přístroji vybavenou instituci se vskutku vyplatila. Čísla dokazují, že jsme šli správným směrem. Dnes máme jednu z nejmodernějších a nejatraktivnějších hvězdáren v České republice, spolupracujeme na mnoha projektech s univerzitami i vědeckými institucemi a Brňané mají oblohu opravdu přímo na dlani. Stačí si dojít na Kraví horu,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

„Posláním Hvězdárny a planetária Brno je propagovat moderní vědu, její význam i smysl, mezi nejširší veřejností. Nejde samozřejmě jen o návštěvnost, velký zájem veřejnosti nás nicméně velice těší. Je patrné, že koncept centra medializace vědy má mezi obyvateli úspěch. Není výjimečné, že k nám v jeden den zavítá téměř tisíc návštěvníků,“ řekl ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.

Padesát tisíc návštěvníků v minulých čtyřech měsících zhlédlo představení pod umělou oblohou velkého planetária, zúčastnilo se komentovaných prohlídek interaktivních výstav anebo pozorovalo večerní nebe nad Brnem. Velký zájem je také o vzdělávací pořady pro mateřské, základní a střední školy.Pro další měsíce hvězdárna připravila reprízy populárních pořadů Neuvěřitelné Brno a Zpráva o konci světa.

A na letní období chystá nové představení Po setmění, které divákům představí letní oblohu, astronomickou techniku a projekční možnosti starého i nového planetária.Hvězdárna a planetárium Brno se stává významným činitelem na poli medializace vědy. Svědčí o tom i aktivní spolupráce se Středoevropským technologickým institutem CEITEC nebo Masarykovou univerzitou. Její pracovníci také připravují řadu kulturních aktivit a na podzim plánují digitalizaci projekčního systému velkého planetária.

Kompletní tisková zpráva Magistrátu města Brna: http://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/hvezdarnu-navstivil-50-000-navstevnik/