Menu English

Pozvánka na přednášku: O vzniku a vývoji vesmíru

O VZNIKU A VÝVOJI VESMÍRU

21. května 2013 v 18.00

Přednáší prof. Jiří Chýla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR v Praze:

Jaký je dnešní stav znalostí o vzniku a vývoji vesmíru? Navíc s důrazem na základní rys moderní fyziky, jímž je úzká souvislost zákonitostí a jevů mikrosvěta a makrosvěta. Propojení bude demonstrováno na hlavních záhadách současné fyziky: Odkud se vzala ve vesmíru hmota a co je podstatou temné hmoty a temné energie.