Menu English

Pozvánka na přednášku: Co kdybyste mohli žít věčně?

Přijďte na výjimečnou přednášku

28. listopadu 2013 v 18.00 hod: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., Co kdybyste mohli žít věčně?

Kmenové buňky jsou extrémně zajímavým objektem vědy a velkou nadějí pro medicínu. Od roku 2007 padly za objevy z oblasti kmenových buněk dvě Nobelovy ceny, z nichž ta druhá z loňského roku je jednou z nejrychleji udělených cen v historii. O kmenových buňkách se mluví jako o zázračném léku na slepotu, rakovinu, stařecké demence, úrazy páteře, srdeční selhání, cukrovku a mnoho dalších onemocnění. Také prý mohou prodloužit život. Je to pravda? Tvrdí to také vědci nebo je to pouhá novinářská fikce?

Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. je molekulární biolog a genetik. Vystudoval Mendelovu univerzitu v  Brně. Nyní je přednostou Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v  Brně a  prorektorem pro vědu. Jeho výzkumným oborem jsou kmenové buňky, obzvláště se zabývá signalizací růstového faktoru fibroblastů v  lidských embryonálních kmenových buňkách. Proniká i  do dalších oblastí, jako je postup diferenciace kmenových buněk na buňky různých typů tkání, stabilitou genetické informace při kultivaci kmenových buněk a  jejich užití pro vývoj léků. K  jeho zájmům patří sportovní kynologie a  dlouhé procházky po lese.

Rezervace míst, program dalších odborných přednášek Hvězdárny a planetária Brno na www.hvezdarna.cz/program

Těšíme se na vaši návštěvu!