Menu English

Na Kraví hoře se bude měřit, jak dýchá město

Na Kraví hoře se bude měřit, jak dýchá město

Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky – CzechGlobe v pondělí 10. listopadu 2014 ve 14.00 na Hvězdárně a planetáriu Brno spustí unikátní měřící stanici výměny oxidu uhličitého a kyslíku mezi městem a atmosférou. Slavnostního aktu se zúčastní předseda Akademie věd České republiky prof. Drahoš.

Proč se zabývat měřením uhlíku

Mezi stěžejní činnosti centra CzechGlobe patří dlouhodobé měření a výzkum výměny skleníkových plynů mezi biosférou a atmosférou. I malé změny klimatu ovlivňují lidskou společnost v čím dál větší míře. Zranitelnější se společnost stává zejména vůči extrémním projevům počasí, jako jsou povodně, vlny veder, sucha nebo bouře. Ohrožena je nejenom infrastruktura a ekonomická prosperita, ale zejména kvalita života jednotlivých obyvatel, která je vázána na kvalitu přírodního prostředí.

Za tímto účelem vybudoval CzechGlobe síť stanic umístěných v nejdůležitějších typech ekosystémů na území České republiky, například ve smrkovém, bukovém, lužním lese, agroekosystému, louce nebo mokřadu. Díky výzkumnému projektu „Uhlíková bilance urbánního ekosystému“, který vznikl ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno, tak byla síť výzkumných stanic rozšířena o městský ekosystém. Projekt byl uskutečněn s podporou dotace pro regionální spolupráci AV ČR, za přispění města Brna. Veškerá měření s podrobným komentářem budou veřejnosti přístupná v prostorách Hvězdárny a planetária Brno a na www stránkách www.zeremevesmir.cz

Dozvědět se víc

Součástí projektu je i série veřejných přednášek pracovníků CzechGlobe, které se odehrají v prostorách Hvězdárny a planetária Brno od 10. do 14. listopadu 2014 vždy v 18.30 hodin. Vstup na všechny přednášky je zdarma.

10. 11. 2014 – prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., Globální problémy životního prostředí

11. 11. 2014 – prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Země veder a prachu aneb sucho v ČR

12. 11. 2014 – doc. Otmar Urban, Ph.D., Uhlík – stavební prvek života

13. 11. 2014 – Mgr. David Vačkář, Ph.D., Globální změna a my

14. 11. 2014 – Mgr. Alexander AČ, Ph.D., Svět za 100 let pod vlivem globálního oteplování – svět rostoucích nejistot a nezvratných změn

Spolupráce Akademie věd České republiky a brněnských science center

S plným vědomím významu vědeckého poznání a kritického způsobu myšlení pro dlouhodobě udržitelný rozvoj lidské společnosti a kvality každodenního života uzavře 10. listopadu 2014 Akademie věd České republiky spolu s Hvězdárnou a planetáriem Brno a VIDA! science center memorandum o vzájemné spolupráci.

Cílem spolupráce je zprostředkovat vzájemný kontakt mezi pracovníky Akademie věd České republiky a edutainery Hvězdárny a planetária Brno a VIDA! science center. Dlouhodobě spolupracovat při tvorbě vzdělávacích programů v oblasti popularizace vědy a výzkumu. Podporovat nejrůznější formy neformálních způsobů vzdělávání ve svých organizacích i mimo ně. A seznamovat veřejnost s českými výzkumnými projekty a úspěchy českých vědců.

Kontakty:

Řešitel projektu Uhlíková bilance urbánního ekosystému:  Mgr. Marian Pavelka, Ph.D., vedoucí oddělení toků látek a energie, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., 986/4a, 603 00 Brno, M: +420 728 183 788, web: www.czechglobe.cz

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, Kraví hora 2, 616 00 Brno, telefon +420 541 321 287, mobil +420 775 35 45 55, https://www.hvezdarna.cz

Ing. Irena Navrátilová, Sdružení moravských pracovišť AV ČR, ředitelka kanceláře, Čechyňská 19, 602 00 Brno, Tel.: +420 542 212 562-3,

Ing. Eva Jurková, Public relations, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., 603 00 Brno, M: +420 601 383 194, jurkova.e@czechglobe.cz, www. czechglobe.cz