Menu English

Omlouváme se, ale od 3. do 8. června máme zavřeno. Probíhá u nás Fulldome Festival Brno 2023.

Na Kraví hoře se bude měřit, jak dýchá město

Na Kraví hoře se bude měřit, jak dýchá město

Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky – CzechGlobe v pondělí 10. listopadu 2014 ve 14.00 na Hvězdárně a planetáriu Brno spustí unikátní měřící stanici výměny oxidu uhličitého a kyslíku mezi městem a atmosférou. Slavnostního aktu se zúčastní předseda Akademie věd České republiky prof. Drahoš.

Proč se zabývat měřením uhlíku

Mezi stěžejní činnosti centra CzechGlobe patří dlouhodobé měření a výzkum výměny skleníkových plynů mezi biosférou a atmosférou. I malé změny klimatu ovlivňují lidskou společnost v čím dál větší míře. Zranitelnější se společnost stává zejména vůči extrémním projevům počasí, jako jsou povodně, vlny veder, sucha nebo bouře. Ohrožena je nejenom infrastruktura a ekonomická prosperita, ale zejména kvalita života jednotlivých obyvatel, která je vázána na kvalitu přírodního prostředí.

Za tímto účelem vybudoval CzechGlobe síť stanic umístěných v nejdůležitějších typech ekosystémů na území České republiky, například ve smrkovém, bukovém, lužním lese, agroekosystému, louce nebo mokřadu. Díky výzkumnému projektu „Uhlíková bilance urbánního ekosystému“, který vznikl ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno, tak byla síť výzkumných stanic rozšířena o městský ekosystém. Projekt byl uskutečněn s podporou dotace pro regionální spolupráci AV ČR, za přispění města Brna. Veškerá měření s podrobným komentářem budou veřejnosti přístupná v prostorách Hvězdárny a planetária Brno a na www stránkách www.zeremevesmir.cz

Dozvědět se víc

Součástí projektu je i série veřejných přednášek pracovníků CzechGlobe, které se odehrají v prostorách Hvězdárny a planetária Brno od 10. do 14. listopadu 2014 vždy v 18.30 hodin. Vstup na všechny přednášky je zdarma.

10. 11. 2014 – prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., Globální problémy životního prostředí

11. 11. 2014 – prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Země veder a prachu aneb sucho v ČR

12. 11. 2014 – doc. Otmar Urban, Ph.D., Uhlík – stavební prvek života

13. 11. 2014 – Mgr. David Vačkář, Ph.D., Globální změna a my

14. 11. 2014 – Mgr. Alexander AČ, Ph.D., Svět za 100 let pod vlivem globálního oteplování – svět rostoucích nejistot a nezvratných změn

Spolupráce Akademie věd České republiky a brněnských science center

S plným vědomím významu vědeckého poznání a kritického způsobu myšlení pro dlouhodobě udržitelný rozvoj lidské společnosti a kvality každodenního života uzavře 10. listopadu 2014 Akademie věd České republiky spolu s Hvězdárnou a planetáriem Brno a VIDA! science center memorandum o vzájemné spolupráci.

Cílem spolupráce je zprostředkovat vzájemný kontakt mezi pracovníky Akademie věd České republiky a edutainery Hvězdárny a planetária Brno a VIDA! science center. Dlouhodobě spolupracovat při tvorbě vzdělávacích programů v oblasti popularizace vědy a výzkumu. Podporovat nejrůznější formy neformálních způsobů vzdělávání ve svých organizacích i mimo ně. A seznamovat veřejnost s českými výzkumnými projekty a úspěchy českých vědců.

Kontakty:

Řešitel projektu Uhlíková bilance urbánního ekosystému:  Mgr. Marian Pavelka, Ph.D., vedoucí oddělení toků látek a energie, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., 986/4a, 603 00 Brno, M: +420 728 183 788, web: www.czechglobe.cz

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, Kraví hora 2, 616 00 Brno, telefon +420 541 321 287, mobil +420 775 35 45 55, https://www.hvezdarna.cz

Ing. Irena Navrátilová, Sdružení moravských pracovišť AV ČR, ředitelka kanceláře, Čechyňská 19, 602 00 Brno, Tel.: +420 542 212 562-3,

Ing. Eva Jurková, Public relations, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., 603 00 Brno, M: +420 601 383 194, jurkova.e@czechglobe.cz, www. czechglobe.cz