Přechod Venuše přes Slunce 6. června 2012


Více informací  /  Hvězdárna a planetárium Brno  /  Foto na pozadí: NASA/SDO