Planetární váhy

Neváhejte a zvažte se na planetárních váhách, které demonstrují různé gravitační působení (přesněji tíži) na vybraných vesmírných těles. Snadno si tak můžete udělat představu o tom, jak byste se cítili v jejich blízkosti.

Planetary Scales: Do not hesitate and weigh yourself on planetary scales demonstrating different forces of gravity on selected celestial bodies. You can easily get an idea of how you would feel in their vicinity.

The displays of the planetary scales show the forces that would act on you on particular bodies. The force unit (newton) is replaced by the mass unit (kilograms) to give you a better ideal of the forces. But still, pushing a sumo wrestler away from you would be as hard on the Moon, Mars or Jupiter as on Earth.

Na displejích planetárních vah se zobrazují velikosti sil, které by na vás na daných tělesech působily. Jednotky síly (tzv. newtony) ale v tomto případě nahrazují lépe představitelné jednotky hmotnosti (kilogramy). Ale pozor, odstrčit od sebe zápasníka sumo pro vás bude na Měsíci, Marsu či Jupiteru stejně namáhavé jako na Zemi.

« Atmosféra na dotek | Obsah

Vědeckou stezku provozuje Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2, 616 00 Brno.

Videa byla natočena s podporou Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj

Telefon 541 321 287, e-mail@hvezdarna.cz, www.hvezdarna.cz