Atmosféra na dotek

Zkuste roztočit kouli. V modré kapalině uvnitř takřka okamžitě vzniknou vodorovné pruhy i řada drobných vírů. Tušíte, která tělesa Sluneční soustavy zdobí podobné obrazce?

Hands-on Atmosphere: Try to spin the sphere. Almost immediately you will see some horizontal stripes and vortices in the blue liquid inside. Any idea which Solar System bodies are decorated with similar patterns?

The liquid in the spinning sphere is like the atmospheres of the giant planets. Their rapid rotation causes formation of distinctive cloud bands and giant atmospheric vortices called cyclones and anticyclones, easily recognizable in the colourful atmospheres of Jupiter and Saturn.

Kapalina se v rotující kouli chová podobně, jako mohutné atmosféry obřích planet. Také v nich se vlivem rychlé rotace planety formují výrazné oblačné pásy i gigantické atmosférické víry známé jako cyklóny a anticyklóny. Snadno rozpoznatelné jsou třeba v pestrých atmosférách Jupiteru či Saturnu.

« Krasohled | Obsah | Planetární váhy »

Vědeckou stezku provozuje Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2, 616 00 Brno.

Videa byla natočena s podporou Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj

Telefon 541 321 287, e-mail@hvezdarna.cz, www.hvezdarna.cz