Nábor

Nábor do astronomického kroužku probíhá vždy na přelomu srpna a září. Stávající kroužkaři se rozhodují, zda chtějí pokračovat a volná místa (obvykle 5-10) se pak doplňují novými členy.

V průběhu kroužku není možné nastoupit.