Úvod

Z důvodu nařízení vlády je astronomický kroužek pozastaven.

Přihlašování do kroužku aktuálně neprobíhá.

Vítejte na internetové stránce astronomického kroužku v Brně.

Kroužek je organizovaný Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno. Jeho účastníci se pod vedením lektorů učí jak teorii z oblasti astronomie, tak i praktické zručnosti jako je práce s dalekohledem a orientace na hvězdné obloze. Kroužek probíhá v semestrech
a přihlašování do kroužku bývá vyhlášené vždy před začátkem semestru. Pro víc informací nás můžete kontaktovat formulářem
v záložce Kontakt.

Hlavní účel stránky je uveřejňování prezentací a úkolů z přednášek. Ty jsou zde volně ke stažení v záložce Materiály.