Gravitační siloměr

Před sebou máte pět stejných kostek. Uchopte pevně madlo kostky označené jako „Země“ a zkuste ji pozvolna nadzvednout. Jak obtížné by bylo zvednout stejnou kostku na jiných tělesech Sluneční soustavy? O kolik by se vám zdála lehčí nebo těžší?

In front of you there are five identical cubes. Hold the handle of the “Earth” cube fast and try to lift it slowly. How difficult would it be to lift such a cube on other Solar System bodies? How much would the weight seem lighter or heavier?

Na povrchu různých těles Sluneční soustavy působí různá tíže (gravitační síla má různou velikost). Třeba na Měsíci je přibližně 6krát menší než na Zemi, na Jupiteru naopak 2,5krát větší. Díky tomu se nám všechny předměty – včetně nás samotných – zdají na Měsíci 6krát lehčí a na Jupiteru 2,5krát těžší než tady na Zemi.


Hvězdy, Slunce, planety a jejich velké měsíce váže dohromady jejich gravitace, díky které mají i kulovitý tvar. Na jejich povrchu vládne různé gravitační zrychlení – proto tytéž předměty budou mít na povrchu odlišných těles různou tíhu nebo chcete-li váhu. Naše pozemská krabice litrového džusu má hmotnost asi 2 kilogramy. Pokud bychom ji přemístili na jiná tělesa Sluneční soustavy, pak by na stejnou krabici působila odlišná přitažlivá síla – u větších planet by byla větší, u menších planet naopak menší.

Měsíc je 2,5krát menší než Země a má jen poloviční hustotu, proto činí jeho gravitační zrychlení jen 17 % toho pozemského. Pokud na Zemi vážíte třeba 100 kg, jako náš pan ředitel, na Měsíci byste měli stejný pocit, jako při váze 17 kg na Zemi.

Ilustrační foto

Malá měsíční gravitace má řadu zajímavých důsledků. Když na Zemi povyskočíte 20 cm vysoko, pak na Měsíci se stejnou námahou vyletíte přes metr! Ostatně, i kosmonauti se museli na Měsíci pohybovat legračními přískoky, jinak by se odrazili, prosvištěli několik metrů nad Měsícem a nakonec spadli zpět (což se ostatně také stalo). Gravitace na Měsíci je natolik nízká, že pokud zde lidé jednou postaví obří města s umělou atmosférou, budou zde moci pomocí lehkých křídel létat jako ptáci!

Naopak Jupiter je o dost větší než Země. Jakýkoli předmět by tedy na této planetě vážil asi 2,5krát více. A co teprve Slunce! Na jeho povrchu tedy působí gravitace 28krát větší silou než na Zemi! Se „sluneční“ krabicí tedy vůbec nepohnete. Nehledě na to, že gravitační působení v blízkosti Slunce by kosmonauti rozhodně nemohli přežít.

« Polární dalekohled | Obsah | Pixelová stěna »

Vědeckou stezku provozuje Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2, 616 00 Brno.

Videa byla natočena s podporou Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj

Telefon 541 321 287, e-mail@hvezdarna.cz, www.hvezdarna.cz