Menu English

Zrodila se mobilní mapa JMK@věda#vy

JMK@věda#vy

Nejchladněji bylo v Brně 2. února 1928 v Bohunicích, kdy teplota klesla na -34,8 °C.
Nejrušnější je Tomkovo náměstí, přes které projede denně 40 tisíc aut.
Pod chodníky města vede 21 kilometrů technických chodeb – kolektorů.
V Modřicích se vyčistí až 4 200 litru splašků za sekundu.

Za přispění Jihomoravského kraje vznikla tištěná mapa BRNO@věda#vy a mobilní aplikace JMK@věda#vy. Cílem je upozornit na známá i méně známá místa, kam lze vyrazit za krásou a poučením.

Tištěná mapa se vzdělávacími institucemi v Brně a nejbližším okolí – kromě informací o jednotlivých populárně-vědeckých centrech – obsahuje nejrůznější přírodovědné či technické zajímavosti, se kterými se mohou lidé prahnoucí po poznání volně potkat. Mapu najdete třeba vychází v nákladu 50 000 kusů a je zdarma distribuována organizacemi zřízenými Jihomoravským krajem nebo městem Brnem. Rozdávána bude také na volně přístupných vzdělávacích akcích typu Festival vědy anebo Noc vědců.

Obsah mapy ve stylu „USE-IT“ má na svědomí Vojtech Šrámek, grafické řešení Filip Hauser. Na mapě spolupracoval Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Josef Forman, Jiří Marek, Romana Jalůková a samozřejmě zástupci všech vědecko-populárních institucí,

Druhá mapa celého Jihomoravského kraje má podobu jednoduché mobilní internetové aplikace, která je zdarma ke stažení na dvou nejpoužívanějších platformách (tj. Android a iOS). Její nespornou výhodou bude průběžné doplňování a aktualizace informací. Kromě základních údajů o vybrané instituci, vás odkáže na konkrétní www stránky anebo vám poradí, jak se na vytipované místo nejrychleji dostat. Dále bude možnost označovat místa, která jste už navštívili, s vaším osobním hodnocením, jež bude pouze pro vaši potřebu. Autory této mobilní aplikace jsou Jozef Hlaváč, Ondrej Kamenský a Tomáš Hladík.

BRNO@věda#vy_WEB_2

 

Projekt je součástí programu Jihomoravský kraj fandí vědě.