Menu English

Jsme v provozu! Ptáte se na podmínky návštěvy? Při vstupu do sálu digitária budete požádáni o předložení QR kódu či jiného dokumentu o očkování nebo o prodělání. Výjimkou jsou děti do 12 let, ty nepotřebují žádný test. Ve věku od 12 do 18 let akceptujeme test. Všichni se musí během projekce chránit respirátorem (do 12 let rouškou). Školní výpravy mají jiný režim. Moc děkujeme za pochopení.

Spoluzaložili jsme Českou asociaci science center

Tým zástupců předních science center a planetárií založil ve včerejších dopoledních hodinách Českou asociaci science center. Vyvrcholily tak více než čtyřleté snahy o ustavení profesionální organizace, která bude cíleně vytvářet pozitivní image science center, neformálního vzdělávání a komunikace vědy u české veřejnosti.

„Naším dlouhodobým cílem je popularizovat vědu a techniku za účelem vzdělávání široké veřejnosti, spolupracovat s orgány státní správy při projednávání zásadních otázek týkajících se neformálního vzdělávání a podporovat dialog mezi vědou a veřejností“, komentuje Mgr. Vlastimil Volák, ředitel plzeňského Techmania Science Center a zároveň první zvolený předseda správní rady asociace: „Zakládajícími členy se stalo 6 regionálních center popularizace vědy z celé republiky, které svými činnostmi v oblasti neformálního vzdělávání osloví v příštím roce zhruba milion návštěvníků“, dodává Volák.

U zrodu asociace, založené jako zájmové sdružení právnických osob, stála regionální science centra v Plzni, Liberci, Brně, Ostravě a Hradci Králové: Techmania Science Center, Labyrint Bohemia provozující science center iQpark, Moravian Science Centre Brno, Hvězdárna a planetárium Brno, VŠB-TU Ostrava zaštiťující Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy a Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové.

V blízké budoucnosti se počet členů asociace rozroste např. o připravované ostravské science center Svět techniky nebo o olomouckou Pevnost poznání: „Máme velký zájem stát se členy České asociace science center, k našemu přistoupení dojde s největší pravděpodobností již v květnu“, vysvětlila Mgr. Blanka Krausová, manažerka projektu Pevnost poznání. Právě Olomouc by se měla stát místem dalších konkrétních kroků asociace: v červnu pravděpodobně na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého proběhne její první valná hromada.

Všichni zakládající členové jsou příjemci dotací z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), jenž v současné době podporuje neformální vzdělávání financemi v řádu jednotek miliard Kč. „Založení Asociace vítáme, protože projekty financované z OP VaVpI nejsou jen o fázi implementační, ale také o udržitelnosti. Asociace umožní svým členům sdílet informace a zkušenosti, což je pro udržitelnost jednotlivých projektů velmi důležité“, komentoval Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce řízení OP VaVpI. „Díky založení Asociace mají nyní science centra možnost vystupovat silnějším hlasem, k obhajobě svých zájmů. Ty se mohou týkat oblasti vzdělávání a popularizace.“

Česká asociace science center navazuje na úspěšné zahraniční projekty, zejména na Evropskou síť science center a muzeí (ECSITE), jež je považována za nejvýznamnější evropskou platformu pro popularizaci a komunikaci vědy.