Menu English

Ptáte se na podmínky návštěvy u nás? Dle aktuálního nařízení vlády – očkování nebo test a samozřejmě respiš. Nejsme však horší než hospoda, takže pro Váš hezký zážitek u nás uděláme maximum! Věřte nám a donděte!

Projekt ASTRONET: Networking planetárií a science parků

 

logo_cz

 

Realizace v rámci Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

 

Cílem je propojit veřejné hvězdárny a planetária, včetně science parků, v CZ-AT příhraničí a nastartovat jejich spolupráci. Planetária a science parky hrají významnou roli v celoživotním vzdělávání, otevírají a zatraktivňují problematiku vědy a výzkumu v oblasti neživé přírody a techniky širokému počtu zájemců napříč věkovým spektrem. Pracovníci planetárií a science parků na obou stranách hranice mají nejen stejný objekt zájmu a stejné cíle, ale i podobné metody – pořádají populárně vědecké a odborné přednášky, semináře, audiovizuální pořady, interaktivní výstavy a masové akce pro veřejnost. Svou činností přispívají k vyšší informovanosti obyvatelstva, k zviditelnění svých regionů, k mezigeneračnímu porozumění (děti navštěvují akce s rodiči a prarodiči). Často spolupracují s univerzitami, akademiemi věd a lokálními samosprávami.

Tímto malým projektem se pokusíme přispět k provázání těchto institucí s cílem zvýšit vzájemnou informovanost o vzdělávacích pořadech, provozu, vybavení, metodách práce s veřejností a další činnosti. Chceme se vzájemně inspirovat a diskutovat o možných výměnách, sdílení pořadů a výstav a případně i jejich společné přípravě.  Dílčím cílem je navázat spolupráci jejich zaměstnanců, kteří by si mohli předávat příklady dobré praxe a zvyšováním své informovanosti a kvalifikace posilovat svoji flexibilitu pro trh práce.

Brožura o projektu ke stažení ve formátu PDF (11,3 MB)