Menu English

Jsme v provozu! Ptáte se na podmínky návštěvy? Při vstupu do sálu digitária budete požádáni o předložení QR kódu či jiného dokumentu o očkování nebo o prodělání. Výjimkou jsou děti do 12 let, ty nepotřebují žádný test. Ve věku od 12 do 18 let akceptujeme test. Všichni se musí během projekce chránit respirátorem (do 12 let rouškou). Školní výpravy mají jiný režim. Moc děkujeme za pochopení.

Přednáška: Atmosféra – vždyť je to jen vzduch

ATMOSFÉRA – VŽDYŤ JE TO JEN VZDUCH

V úterý 7. února 2012 v 18.00 se na Hvězdárně a planetáriu Brno uskuteční přednáška Dr. Ing. Zdeňka Řehoře, PhD. z Univerzity Palackého v Olomouci a také Hvězdárny a planetária Brno na téma „Atmosféra – vždyť je to jen vzduch“.

Pro někoho zajímavé, pro někoho možná trochu překvapivé ohlédnutí na oceán, na jehož dně žijeme a bez nějž by svět tak jak jej známe neexistoval. Dozvíte se něco o tom, jak ovlivňuje atmosféra Země nejen práci astronomů, jaký vliv má například na pozorované obrázky, ale i jak ovlivňuje život nás všech včetně optických klamů, se kterými se téměř každý setkal. Dozvíte se mimo jiného např. i odpověď na otázky: Co to znamená, když řeknete, že je něco pro vás vzduch aneb kolik váží vzduch? Proč je obloha modrá a proč Slunce při západu červené? Proč jsou vidět „kaluže“ v parném létě na suché silnici?