Menu English

Nový vizuální styl Hvězdárny a planetária Brno

Nový vizuální styl Hvězdárny a planetária Brno

Tak jako se nikdy nezastaví rozpínání vesmíru, které začalo velkým třeskem před 13 miliardami 800 miliony roky, tak pokračuje i pozvolná proměna Hvězdárny a planetária Brno. Nové 3D planetárium doprovází zrod nového 3D vizuálního stylu, který se postupně promítne do všech komunikačních kanálů této populárně-vědecké instituce.

01

Jak známo, entropie ve vesmíru roste. Tak totiž zní jeden z principů termodynamiky. Lokálně se však mohou odehrávat i jiné procesy, dokonce takové, kdy se míra neuspořádanosti snižuje. Něco podobného se v těchto dnech děje i s vizuálním stylem naší organizace. Místo revoluce jsme zvolili cestu evoluce. Naše logo se zjednodušilo, zmizely některé elipsy i úsečky, výsledek reflektuje 3D dění na Kraví hoře. Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Nová vizuální identita je především moderní, odvážná, s technologickým feelingem. Stojí na prvku kruhu se šipkou, na které je aplikovaný prvek glitche. Kruh představuje zejména propojenost, celek a také planetu. Šipka směřující vzhůru symbolizuje vzhlížení k nebi, touhu po poznání a po nových informacích, které nás posouvají dále. Naznačuje také koukání za hranice naší planety, mimo náš svět, do vesmíru. Aplikace glitche pak představuje moderní a nadčasový prvek, který navíc svým provedením lehce odkazuje k technologii 3D, kterou nově Hvězdárna a planetárium Brno disponuje ve svém digitáriu.

Součástí nové vizuální identity jsou také doplňkové vizuální prvky, které v jednotlivých aplikacích představují objekty kolem nás a fungují jako tematické znaky pro specifické komunikace. Jejich použití umožňuje jednotlivá témata uvozovat za udržení jednotného brandu.

Prvky brandu se již postupně objevují v komunikaci Hvězdárny a planetária Brno. Nové logo tak již můžete vidět například na billboardech, CLV a doplňkových materiálech. Nová vizuální identita dále bude promítnuta také do webových stránek Hvězdárny, do tiskovin nebo na firemní auta.

Našim cílem bylo dát Hvězdárně nový vzhled, který bude lépe komunikovat její inovativní a technologický charakter. Zároveň nám šlo o vytvoření vizuální identity, která bude silná v různých aplikacích v offline a online světě. Předchozí vizuální identita Hvězdárny byla skvělá, právě v některých aplikacích ale po letech začala trochu klopýtat, a právě to jsme rebrandingem chtěli vyřešit. Zbyněk Potrusil, kreativní ředitel agentury UNIFER

Co všechno se mění? Sledujte Facebook @hvezdarna.brno, stránky www.hvezdarna.cz anebo – to je úplně nejlepší řešení – přijďte přímo na Kraví horu na Hvězdárnu a planetárium Brno! Bude to stát za to. Ruku na to!

05

04

03