Kroužek II

Kroužek II

Skupina je určena pro děti ve věku 11-17 let. Kroužek probíhá v prostorách Hvězdárny a planetária Brno jednou týdně. Lekce je vždy rozdělená na teoretickou část, kde se probírá dané astronomické téma a na praktickou část. V praktické části se vykonávají pokusy spojené s teoretickou částí, počítají se jednoduché příklady nebo se za příznivého počasí pozoruje noční obloha. Děti na kroužku občas dostávají i jednoduché domácí úkoly. Ty slouží k opakování témat probraných na dané lekci, no jsou často mířeny na rozvoj schopností hledat a využívat informace z různých zdrojů. Úkoly se odevzdávají a bodují, přičemž nejlepší úkoly bývají na konci pololetí odměněny. Spolu s odměnami děti obdrží i diplom o absolvování kroužku.

Rozpis aktuálních témat, prezentace a úkoly naleznete v záložce Materiály II.