HUDBA SFÉR

Skutečnost, že maximální úhlová rychlost Země mezi perihéliem a aféliem se mění v poměru 16:15, což odpovídá poměru délek strun znějících tóny E a F, komentuje Johannes Kepler doslova slovy: „Země zpívá Mi, Fa, Mi.“

Vědci se dnes a denně přesvědčují o neuvěřitelném souladu většiny přírodních jevů. Harmonie je důležitá nejen pro sněhové vločky, krystaly, květiny a hudbu, ale také pro pohyb planet kolem Slunce. Není divu, že právě na počátku 17. století pojmenoval Johannes Kepler jedno ze stěžejních děl Harmonie světů. Zatímco filozofové středověku se metaforicky zmiňovali o „hudbě sfér“, Kepler objevil fyzikální harmonie v pohybu nebeských těles, na které obrazně řečeno pohlížel jako na formu hudby, neslyšitelnou, ale krásně harmonickou.

Hudba a vesmír se nyní prolnou na Hvězdárně a planetáriu Brno. Cyklus Hudba sfér nabízí šest vystoupení výjimečných umělců, kteří vás přenesou do snového světa vesmíru kolem nás. Hudba, která vás obklopí, zážitek, který si odnesete, bude jedinečným souzněním matematiky, fyziky a lidského umu. Je pro mne osobně velikou ctí být hostitelem takového hudebního počinu. Moc za něj děkuji všem.

Jiří Dušek
ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Vážení a milí hosté, dámy a pánové,

když nás Jiří Dušek před rokem a půl oslovil s nápadem uspořádat na brněnské Hvězdárně cyklus komorních koncertů, neváhali jsme ani minutu. Prostředí Hvězdárny a planetária důvěrně známe a jeho specifická atmosféra byla pro nás silnou inspirací. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že při sestavování programu jsme postupovali tak, jako bychom vás zvali k sobě domů. Kuchař by vám uvařil své milované jídlo, vinař nabídnul svá oblíbená vína, malíř by vám ukázal obrazy, které jsou mu nejdražší. I my jsme vybírali interprety a skladby, které jsou našemu srdci nejbližší. Nový cyklus Hudba sfér se nepotřebuje pyšnit přídomky největší nebo nejslavnější. Kdybychom ho měli charakterizovat jediným slovem, bylo by to slovo osobní. Zvolili jsme pro vás hudbu, kterou máme rádi, v interpretaci, jíž sami s chutí nasloucháme. Naším jediným přáním je, aby vás Hudba sfér potěšila stejně jako nás, když jsme program připravovali.

Těšíme se na setkání s Vámi!

David Mareček
generální ředitel České filharmonie

David Dittrich
ředitel MHF Concentus Moraviae

Cyklus Hudba sfér nabízí šest vystoupení výjimečných umělců, kteří vás přenesou do snového světa vesmíru kolem nás. Hudba, která vás obklopí, zážitek, který si odnesete, bude jedinečným souzněním matematiky, fyziky a lidského umu.
Vždy na Hvězdárně a planetáriu Brno. Vždy v neděli v 19.00.
Vstupenka na každý z koncertů stojí 250 Kč (200 Kč studenti). Zakoupit je můžete v pokladně Hvězdárny a planetária Brno anebo pohodlně z domova jako e-vstupenku.

9. října 2016

SOŇA ČERVENÁ – umělecký přednes
KAREL KOŠÁREK – klavír

Program:

Bohuslav Martinů: Tři české tance (č. 1 Obkročák)
Bohuslav Martinů: Kuchyňská revue čili Pokušení svatouška Hrnce
Bohuslav Martinů: Film v miniatuře
Erik Satie: Sports et divertissements / Sporty a jiné kratochvíle

VSTUPENKY

13. listopadu 2016

IRENA HERAJNOVÁ – housle
DAVID MAREČEK – klavír

Program:

Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír
Antonín Dvořák: Romance F dur, op. 11
Antonín Dvořák: Sonatina G dur, op. 100
 

VSTUPENKY

11. prosince 2016

BARBARA MARIA WILLI – cembalo

Program:

Hans Leo Hassler: Canzona III in F
Johann Sebastian Bach: Chromatická fantazie a fuga d moll BWV 903
Francois Couperin: Les barricades mystérieuses
Peter Graham: BAMAWI pro cembalo sólo (pro Barbaru M. Willi)
Johann Sebastian Bach: Partita D dur BWV 828 (výběr)

VSTUPENKY

12. února 2017

IVO KAHÁNEK – klavír

Program:

Johann Sebastian Bach: Partita B dur, BWV 825
Leoš Janáček: V mlhách
Fryderyk Chopin: Scherzo b moll, op. 31
Fryderyk Chopin: Scherzo cis moll, op. 39
Fryderyk Chopin: Scherzo E dur, op. 54

VSTUPENKY

26. března 2017

NOVÉ HVĚZDY ČESKÉHO HUDEBNÍHO NEBE
Adam Klánský, Pavla Tesařová, Martin Chudada

Program:

Josef Slavík: Houslový koncert a moll (jednovětý)
Fryderyk Chopin: Introdukce a Polonéza op. 3 pro violoncello a klavír
Robert Schumann: Fantazijní kusy op. 12 pro sólový klavír (výběr)
Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové téma op. 33 pro violoncello a klavír
Antonín Dvořák: Mazurek op. 49 pro housle a klavír
 
klavírní doprovod: Ivan Klánský

VSTUPENKY

23. dubna 2017

(Změna!) PRAGUE CELLO QUARTET
Jan Zvěřina, Petr Špaček, Jan Zemen a Ivan Vokáč

Program:

Kvartet předvede výběr ze svého bohatého uměleckého záběru a nabídnou skladby G. Rossiniho, A. Dvořáka, G. Gerschwina, A. Piazzoly, L. Bernsteina, ale také např. Ennia Morriconeho.

VSTUPENKY