Koho u nás uvidíte?

Kromě Divadla vědy na vás čeká spousta zajímavých stanovišť, pojďme se na ně spolu podívat (v abecedním pořadí):

Tradičně silné zastoupení na našem Festivalu vědy budou mít ústavy Akademie věd ČR:

Jak vypadal běžný život lovce v době kamenné? Dokázal ulovit mamuta? Jaké nástroje využíval a jakým způsobem je vyráběl? Byl vlk již přítelem či nebezpečným konkurentem v lovu? Středisko pro výzkum paleolitu a paleonatropologie Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. se sídlem ve světoznámých Dolních Věstonicích se dlouhodobě věnuje otázkám evoluce člověka, jeho sídelním strategiím i hmotné kultuře. Pojďte s námi poznávat nejstarší dějiny moderního člověka do expozice Lovci na sídlišti!

Proč je DNA dvoušroubovice? A proč je její struktura důležitá? K čemu slouží chromozomy a jakými technikami je možné je pozorovat? Co jsou to geneticky modifikované organismy a proč nám mohou být v budoucnosti užitečné? Nejen odpovědi na tyto otázky ale i další informace se dozvíte, pokud navštívíte stánek Biofyzikálního ústavu na Festivalu vědy 4. a 5 září v areálu dopravního hřiště Riviéra v Brně.

Na stanovišti Botanického ústavu se účastníci seznámí se životem v kapce vody a s cestou vody  od zdroje ke spotřebiteli a zpět do toku. Najdou zde odpověď na otázku, jak lze vodu vyčistit a jak dopadnout viníka – znečišťovatele vody. Dále uvidí jaké mikroorganismy mohou narůstat na fasádách a památkách zahradního umění a jak mohou tyto organismy škodit a jak je můžeme detekovat.

Vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., konkrétně z oddělení Magnetické rezonance a Kryogeniky přiblíží návštěvníkům formou zábavných pokusů základy oboru nízkých teplot. Některé z nich si budete moci vyzkoušet doslova na vlastní kůži! Návštěvníci budou moci nahlédnout do mozku či srdce, dokonce i bříška živé myšky, postačí k tomu dotyk na monitor. Uděláte si představu o tom, v jakém útulném prostředí myšky v laboratořích ÚPT chovají, či proč zvířata spí na vyhřívané postýlce.

Ústav fyziky materiálů ukáže, co je to napětí – dává věci do pohybu, umí změnit strukturu materiálů, dokáže zbořit most – ukážeme vám ho! Studujeme materiály. Vyvíjíme je, aby byly stále dokonalejší. Ve vědeckopopulární show vám ukážeme, jak struktura ovlivňuje vlastnosti materiálů, jak vlastnosti závisí na teplotě, tlaku či rychlosti zatěžování. Zjistíme, jestli může být NIC pevnější než ocel. Výbuch bude taky 🙂

Bioskop – vědecké výukové centrum MU si pro letošek připravilo aktivitu s názvem Alkoholismus a kouření. Často slýcháme o škodlivosti alkoholu. Chcete vědět, jak se budete pohybovat po požití alkoholu? Jaké budou vaše reakce? Zvládnete projít slalom a trefit se do koše? Víte, jak na člověka působí kouření? Jak vypadají plíce kuřáka a jak kouření působí na plod v těle matky. Přijďte se dozvědět více o kouření a vyzkoušet si projít slalom díky speciálním brýlím ke stánku vědců z laboratoře Bioskop MU.

V brněnském CEITECu dělají vědu a vy ji můžete zažít doslova na vlastní kůži! Stanoviště s názvem Věda hrou bude sletos ozvláštněné o aktuální témata vztahující se k pandemii COVID-19, naučíte se tak, jak si správně umývat ruce nebo vyrobit dezinfekci. Abyste nepřišli o prohlídky prostor a výzkum vědců v praxi, projdete se laboratořemi virtuálně, vyzkoušíte si oblek do čistých prostor a seznámite se s naším výzkumem pomocí hravých kvízů. Můžete se také vyfotit v našem fotokoutku a fotku sdílet na svých profilech s #CEITECScience či si na památku odnést vlastnoručně vyrobený odznáček s vědeckým motivem.

Nováček Festivalu vědy, FabLab Experience je návěs, který se po zaparkování promění v dílnu plnou moderních výrobních strojů. Žákům základních a středních škol nabízí praktické vzdělání v oblasti digitálních výrobních technologií. Dává nejen možnost dozvědět se aktuální informace o moderní výrobě a prototypování, ale také si všechny stroje vyzkoušet a něco si na nich vyrobit. Máte se na co těšit!

Na stanovišti Fakulty chemické VUT budete moci nahlédnout do světa potravin pod mikroskopem. Jsou malí, ale dělají pro nás velké věci! I hermelín nebo pivo jsou plné života. Taky přivezeme výstavu snímků z našeho elektronového mikroskopu, která ti odhalí skrytou krásu obyčejných věcí. Co mají společného cement a kaleidoskop? Nic? Ne tak docela! Ve spolupráci se ZŠ Novolíšeňská vám ukážeme krasohledy různých druhů, a sami si svůj kaleidoskop taky vyrobíte. Nebude chybět ani molekulární gastro, sliz a hořící gel. A bude toho ještě mnohem víc. To nejlepší nakonec: parádní chemické tetování pro všechny zdarma!

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje si připravil tradiční a velmi oblíbené ukázky hasicí techniky zároveň se spoustou zajímavých úkolů pro děti.

Hvězdárna a planetárium Brno naváže na loňskou expozici a po celou dobu Festivalu vědy bude v případě příznivého počasí ke shlédnutí desetimetrový nafukovací model planety Země, zvaný Terralóna, a její menší bratříček Měsíc.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně vás pozve Vzhůru ke hvězdám! Věděli jste, že není hvězda jako hvězda? Pokud toužíte objevit, o jakých hvězdách bude řeč, stavte se splnit několik úkolů a hádanek… A budete hvězdou dne vy!

Svoji expozici představí také Mendelovo muzeum MUNI.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna přiveze ukázat monitorovací stanici pro měření kvality ovzduší – můžete na vlastní smysly prozkoumat, jak kvalitní ovzduší kolem sebe máme.

Areál dopravního hřiště na Riviéře spravuje Městská policie Brno. Na jejím stanovišti si můžete vyzkoušet trenažery a na interaktivní tabuli si procvičit, jak správně projíždět křižovatkami.

Zdravá půda = zdravé potraviny“ – to je podtitul, kterým se tento roku bude prezentovat Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Tentokrát návštěvníkům přiblížíme život v půdě. Ukážeme si jak zlepšit vodní absorpce a naopak snížit vodní erozi, a také jak mohou rostliny lépe přežít dlouhotrvající období sucha. Podíváme se „pod pokličku“ naší půdy (s mikroskopem), seznámíme vás se žížalami v kompostéru a povíme si, jak dlouho trvá, než se v přírodě rozloží brčko nebo papírek od bonbónu. Představíme i zdravé superpotraviny (Quinoa – merlík čilský).

Šlechtění a genetická modifikace a nebo naklonování příšerky – to vše nabídne expozice Mendelova muzea MUNI. Jak se změnily naše plodiny pomocí šlechtění? Poznáš, jak vypadali předkové plodin, které nyní používáme v naší kuchyni? Vyzkoušej si, zda poznáš, co vzniklo šlechtěním a co je práce genetiků. A nebo se můžeš podívat, jak vypadá genetický kód, a při té příležitosti si vytvořit příšerku přímo podle pokynů v její DNA!

Staň se na chvíli antropologem! Mnozí z nás si pod slovem anthropos vybaví nejspíše nejznámější pavilon Moravského zemského muzea, ale co vlastně toto slovo znamená a čemu se věnuje obor antropologie? Antropologie je věda o člověku v nejširším slova smyslu, o jeho tělesných i psychických vlastnostech, o funkcích jeho těla od narození až do dospělosti, jejich ovlivnění dědičností, tělesnou aktivitou, chorobami a stárnutím. Většina muzejních antropologů se zabývá fyzickou antropologií, tedy pracuje s kosterním materiálem z kostrových hrobů, nebo žárových pohřbů. V kostře jsou zakódovány informace o fyzické podobě zemřelého, o jeho způsobu života i o jeho zdravotním stavu. Přijď a vyzkoušej vrátit podobu jedincům žijících v dávné historii, poznej na kostrách rozdíly mezi pohlavím, zranění nebo možné příčiny smrti.

Moravské zemské muzeum si pro tento rok připravilo ještě jednu velmi zajímavou expozici: Konzervaci tiskařských štočků s divadelní tematikou. Oddělení dějin divadla MZM Brno spravuje ojedinělý fond kdysi běžně používaných kovových tiskařských štočků. Soubor, jenž v současné době prochází restaurátorským zásahem a digitalizací, obsahuje téměř 2000 kusů zinkografických štočků a liteřin, které bývaly po tisku zpravidla likvidovány jako přebytečný kovový odpad. Poměrnou část této unikátně dochované sbírky tvoří kovové štočky určené k propagaci činoherního a hudebního divadla v Brně v dobovém tisku z první poloviny dvacátého století.  Vzhledem k tomu, že se tematickým zaměřením a rozsahem obdobný soubor v českých institucích prakticky neobjevuje, je výzkumný tým postaven před úkol, jak tyto materiály uchovat a konzervačně ošetřit. Problematika ukládání, digitalizace a zejména složitý proces konzervace a restaurování těchto specifických muzejních předmětů bude prezentován názornými ukázkami – stav předmětů před a po konzervaci, obrazové předvedení technologických postupů čištění a ošetření proti další degradaci štočků.

Kolegové z Muzea Brněnska vás přesvědčí, že vědci nemusí pracovat jen v laboratoři, věda se dělá taky v muzeu! Archeologie, historie, mineralogie, etnologie – to je pouze několik z mnoha oborů, kterým se věnují v Muzeu Brněnska. Přijďte si prohlédnout originální předměty z našich sbírek a vyřešit zábavné vědecké úkoly, které pro vás připravili.

Výzkumné centrum Masarykovy univerzity RECETOX si pro letošek připravil zkoušku vědecké zručnosti. Odebíral/a jsi někdy vzorkovačem sedimenty? Rovnal/a jsi špičky do krabičky na čas? Stavěl/a jsi z těstovin strukturní vzorce chemických polutantů (DDT, dioxinů)? Ne? Přijď si vyzkoušet nejen tyto náročné činnosti na zručnost k nám na RECETOX stánek (Přírodovědecká fakulta, MUNI)!

I odpad dokáže být zajímavý, když se na něj podíváte z jiného úhlu! Společně se SAKO Brno na vlastní oči uvidíte, jak se odpad mění v surovinu i energie. Máme připravenou virtuální realitu, popelnice i popelářské auto. Pro všechny věkové kategorie. O odpadech hravě!

Spolu s Technickým muzeem v Brně nahlédneme do světa vědy a techniky. Muzeum nabídne hravé aktivity, které přiblíží jeho vybrané aktuální výstavy. Na své si přijdou děti i jejich rodiče.

Teiresiás je středisko pro pomoc studentům Masarykovy univerzity se se specifickými nároky (např. se smyslovým nebo jiným handicapem). V sobotu se můžete těšit na ukázky  populárně naučných možností pro zrakově hendikepované se zaměřením na astronomii. Uvidíte 3D tiskárny v akci nebo třeba hmatové publikace.

Ve stánku Univerzity obrany si návštěvníci mohou otestovat své střelecké dovednosti na laserovém trenažéru. Pro děti jsou připraveny různé hry a nejmladší návštěvníci si mohou v sobotu užít skákací hrad.

Ústav matematiky a statistiky MUNI je letošním nováčkem Festivalu vědy a jsme za to moc rádi, matematiky není nikdy dost! Poodhalí nám trochu matematiky, která je ukryta všude kolem nás. Prozkoumáte matematické tajemství bublifuku a různých mýdlových bublin. Ukáže vám matematickou vizi cestování pro budoucí generace, díky níž se z Brna do Prahy dostaneme za necelých 6 minut. Také si z lega postavíte stroj na náhodu a zjistíte, jak počítají rostliny.

Ústav teoretické fyziky a astrofyiky vám nabídne možnost postavit si vlastní raketu a za praktické asistence ji vypustit, otestovat svoje znalosti v astronomickém kvízu, zkusit si poznávačku vesmírných objektů nebo souhvězdí. V případě bezoblačného počasí můžete pozorovat fotosféru a chromosféru Slunce speciálními dalekohledy.

VIDA! science centrum s návštěvníky festivalu prozkoumá tajemství elektřiny. Vyzkoušíme si experimenty s elektrickým proudem, provedeme pitvu různých elektrických přístrojů; objevíme, co všechno umí statická elektřina.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. se věnuje aplikovanému výzkumu v oblasti veterinární medicíny, živočišné a potravinářské prvovýroby s již 55-ti letou historií. Jeho letošní expozice má název Jedno zdraví. Zdraví zvířat ovlivňuje zdraví lidí. Pouze zdravé zvíře může produkovat zdravou potravinu. A pouze zdravé zvíře je šťastným domácím mazlíčkem. Pomocí mikroskopu poznáte buňky, které nám kolují krví a mají své funkce. Pomocí enzymů s definovanou funkcí můžeme snížit (s)potřebu antibiotik a tak snížit riziko vzniku bakterií, které jsou odolné. Ale díky enzymům také můžeme pomoci pacientům, kteří musí mít bezlepkovou dietu. Nemoc lidí (ale i zvířat) je možné zjistit podle zvýšené teploty a proto můžeme využít technologii termovize například při epidemiích.

Základní škola Novolíšeňská si pro vás ve spolupráci s ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně připravila ukázky programování Lego robotů.

ZETOR Gallery plánuje mít na svém stanovišti nejnovější ZETOR traktor, do kterého si návštěvníci budou moct nasednout a vše v něm prozkoumat. Pro malé návštěvníky budou připraveny dva malé šlapací traktůrky se slalomovou dráhou, omalovánky s traktory, skládačky a kvíz.