O akci

Kdy?

7. a 8. září 2018!

Kde?

Dopravní hřiště Riviéra Brno

Za kolik?

Zdarma!

Festival vědy představí jak odborné, tak populárně-vědecké instituce působící ve městě Brně. Cílem přitom není poučovat, nýbrž inspirovat a názorně předvést, že věda je tu proto, aby se nám lépe žilo.

Akce se zúčastní zástupci těchto institucí: Akademie věd České republiky, Bioskop, FabLab Brno, Hasičský záchranný sbor JMK, Hvězdárna a planetárium Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Městská policie Brno, Moravské zemské muzeum, SAKO, Technické muzeum v Brně, Univerzita obrany, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, VIDA! science centrum, Vysoké učení technické v Brně, ZŠ Novolíšeňská Brno.

Hlavním garantem Festivalu vědy již pět roků Hvězdárna a planetárium Brno. Akce je součástí projektu Jihomoravská kraj fandí vědě, který je spolufinancován právě Jihomoravským krajem.

Záštitu nad Festivalem vědy laskavě poskytli: Robert Plaga – ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Petr Vokřál – primátor statutárního města Brna, Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje, Mikuláš Bek – rektor Masarykovy univerzity, Alois Nečas – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Danuše Nerudová – rektorka Mendelovy univerzity v Brně, Petr Štěpánek – rektor Vysokého učení technického v Brně, Bohuslav Přikryl – rektor Univerzity obrany, Eva Zažímalová – předsedkyně Akademie věd České republiky.

Generální organizátor:

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
Kraví hora 2
616 00 Brno
tel. 541 321 287
GSM: +420 775 354 555 (Jiří Dušek)

festival_vedy_2018_A4