O akci

Kdy? 6. a 7. září 2019!
Kde? Dopravní hřiště Riviéra Brno
Za kolik? Zdarma!

Festival vědy s Jihomoravským krajem v roce 2019 spoluorganizují tyto instituce: Akademie věd České republiky, Bioskop – Vědecké výukové centrum MU, FabLab Brno, Hasičský záchranný sbor JMK, Hvězdárna a planetárium Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Městská policie Brno, Moravské zemské muzeum, Muzeum Brněnska, S.A.B. Aerospace, Technické muzeum v Brně, VIDA! science centrum, Univerzita obrany v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoké učení technické v Brně, ZŠ Novolíšeňská Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Starez, Zetor Gallery

Záštitu nad Festivalem vědy laskavě poskytli: Robert Plaga – ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Markéta Vaňková – primátorka statutárního města Brna, Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje, Alois Nečas – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Danuše Nerudová – rektorka Mendelovy univerzity v Brně, Petr Štěpánek – rektor Vysokého učení technického v Brně, Bohuslav Přikryl – rektor Univerzity obrany.

Hlavním garantem Festivalu vědy již šest roků Hvězdárna a planetárium Brno. Akce je součástí projektu Jihomoravská kraj fandí vědě, který je spolufinancován právě Jihomoravským krajem.

Hlavní organizátor:

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
Kraví hora 2
616 00 Brno
tel. 541 321 287
GSM: +420 775 354 555 (Jiří Dušek)