Ta největší vědecko-populární taškařice, která se koncem léta odehraje v Brně, je opět tady! Vědecké, vzdělávací a další instituce se pokusí dokázat, že bez nadaných vědců a jejich objevů by svět kolem nás nebyl tak příjemným místem. V pátek 7. září a v sobotu 8. září 2018 přestěhují své instrumenty a nejrůznější nářadí do areálu dopravního hřiště na Riviéře a ukáží, zač je toho vědecký loket! Festival vědy – tentokráte za skvělé podpory Jihomoravského kraje – je totiž kratochvilnou prezentací brněnských vysokých škol, akademických pracovišť i vzdělávacích institucí. Bude to zábava, ale zábava velmi inteligentní.

  • Kdy? V pátek 7. září a v sobotu 8. září 2018 od 9.00 do 18.00
  • Kde? V areálu Dopravního hřiště Riviéra Brno.
  • Za kolik? Zadarmo!
  • Kdo? Snad všechny vědecké instituce působící v našem městě!

Jižní Morava je právem považována za lídra mezi kraji České republiky v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Náš kraj podporuje vědu a výzkum dlouhodobě, zelenou mají u nás všechny akce rozvíjející tento trend. A patří mezi ně samozřejmě i inteligentní zábava v podobě velmi úspěšného a divácky atraktivního Festivalu vědy. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje

Když cokoliv bereme s humorem a nadhledem, neznamená to, že se tomu vysmíváme, ale že jsme to lépe poznali a přijali jsme to za své. V Brně a Jihomoravském kraji se dlouhodobě daří inovativnímu myšlení, vědě, výzkumu, ale také vzdělávání na všech stupních škol a popularizaci vědy. Nepochybuji o tom, že Festival vědy opět namíchá vědeckou solidnost a humorný nadhled v tom nejlepším poměru a že tak vytvoří přitažlivou sloučeninu poučení a zábavy pro všechny, které těší sdílet poznatky o světě kolem nás a kteří rádi odhalují jeho tajemství. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna  

Samozřejmě je těžké říci, co bude na Festivalu vědy s Jihomoravským krajem nejzajímavější. Všechny prezentace jsou úžasné, vždyť jsou ukázkou toho, jak jsou lidé chytří… Novinkou letošního roku je ale účast nadšených žáků i učitelů Základní školy Novolíšeňská. Chemici z VUT si pak připraví chůzi po ne-newtonovské kapalině. Tedy něco, to tady dosud nebylo. Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno, hlavní garant Festivalu vědy s JMK

Záštitu nad Festivalem vědy laskavě poskytli: Robert Plaga – ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Petr Vokřál – primátor statutárního města Brna, Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje, Mikuláš Bek – rektor Masarykovy univerzity, Alois Nečas – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Danuše Nerudová – rektorka Mendelovy univerzity v Brně, Petr Štěpánek – rektor Vysokého učení technického v Brně, Bohuslav Přikryl – rektor Univerzity obrany, Eva Zažímalová – předsedkyně Akademie věd České republiky.

Akce se zúčastní zástupci těchto institucí: Akademie věd České republiky, Bioskop, FabLab Brno, Hasičský záchranný sbor JMK, Hvězdárna a planetárium Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Městská policie Brno, Moravské zemské muzeum, SAKO, Technické muzeum v Brně, Univerzita obrany, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, VIDA! science centrum, Vysoké učení technické v Brně, Zetor Gallery, ZŠ Novolíšeňská Brno.

Hlavním garantem Festivalu vědy již pět roků Hvězdárna a planetárium Brno. Akce je součástí projektu Jihomoravská kraj fandí vědě, který je spolufinancován právě Jihomoravským krajem.