Co se bude v divadle předvádět?

Pojďte to roztočit – VIDA! science centrum
Pojďte to s námi pořádně roztočit a vyzkoušejte si pokusy s momentem setrvačnosti a odstředivou silou a zjistíte, díky čemu z kola nejen nespadneme, ale můžeme na něm vyhrát závod!

Jsem v ŠOKu aneb zábavy jednoduché, leč vědecké – ZŠ Novolíšeňská Brno
Komponovaný program se spoustou zajímavých, netradičních a zábavných pokusů, které využívají běžný materiál a jednoduché pomůcky. Pomocí nich návštěvníkům přiblíží a vysvětlí některé fyzikální, chemické a matematické jevy a zákonitosti. Zavedou je například do světa akrobacie a levitace, mechaniky, létání, akustiky nebo i záhadných hlavolamů a netradičních těles.

Chemici z VUT opět zasahují – Fakulta chemická VUT v Brně
K vidění soubor komentovaných pokusů především z anorganické chemie, mimo rozzuřeného grizzlyho, či čertíka ve zkumavce můžeme slíbit, že potopíme Titanic! V průběhu představení budou prezentovány i pokrmy na bázi gelů s ochutnávkami – pro odvážené diváky.