English
Deutch
Russkij
Italiano
Français
Polski

Jak dýchá město

Na střeše naší hvězdárny probíhá měření koncentrace a toků CO2 ve spolupráci s CzechGlobe – Centrem výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Toto měření nám podává informaci o výměně tohoto plynu mezi městem a atmosférou.


Aktuální tok CO2:

-2.6
kg/ha/30 min

-2.6 kg CO2 odpovídá dýchání 138 osob při půlhodinové procházce Kraví horou anebo produkci osobního automobilu při ujetí 14 km. Záporná hodnota znamená přijaté množství, tj. převažuje fotosyntéza.

mapa podkladfootprintmapa popisky

Zelená (resp. modrá, resp. fialová) barva na mapě značí oblast, ze které získáváme 50% (resp. 70%, resp. 90%) informací pro naše měření. Žlutá úsečka se nazývá peak a jedná se o místo, které do měření přispívá největším podílem.

 

 
acc czechglobe
Měření probíhá v rámci projektu UHLÍKOVÁ BILANCE URBÁNNÍHO EKOSYSTÉMU. Projekt je podporován dotací pro regionální spolupráci AV ČR.
 • ne
  16. června
 • 14:00
  Lucie: tajemství padajících hvězd 3D
  digitárium - veřejnost
 • 16:00
  Hvězdný cirkus 3D
  digitárium - veřejnost
 • 18:00
  Hvězdný cirkus 3D
  digitárium - veřejnost
 • po
  17. června
 • 09:00
  Lucie: tajemství padajících hvězd 2D
  digitárium - školní pořad pod hvězdnou oblohou
 • 10:30
  Život stromů 2D
  digitárium - školní pořad pod hvězdnou oblohou
 • 12:00
  Hvězdný cirkus 3D
  digitárium - školní pořad pod hvězdnou oblohou
 • 13:30
  Hvězdný cirkus 3D
  digitárium - školní pořad pod hvězdnou oblohou