Evropská noc vědců 2014

Noc plná zážitků, her a poznání v podobě vědecko-populárních pořadů, pokusů, soutěží a kvizů, ale také zpěvu a dalších aktivit se v Brně koná i letos! Jejím cílem je atraktivním způsobem zpopularizovat vědu a výzkum v České republice i v rámci celé Evropské unie, umožnit veřejnosti přístup do světa poznání, ale současně také představit vědce jako lidi všestranné, s mnoha dalšími zálibami a koníčky. Zásluhu na tom má i Masarykova univerzita ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno, jejíž zaměstnanci, studenti a další příznivci připravili pro všechny věkové kategorie program plný zážitků a poznání.

Noc vědců se uskuteční v pátek 26. září 2014 v době 18–24 hod. v prostorách Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (Kotlářská ul.), nově zrekonstruované Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (Botanická ul.), Mendelova muzea Masarykovy univerzity (Mendlovo nám.) Hvězdárny a planetária Brno (Kraví hora) s nově zrekonstruovaným sálem digitária a Mendelově univerzitě v Brně.

Stručný program Noci vědců 2014

Noc vědců se uskuteční v pátek 26. září 2014 v době 18–24 hod. v prostorách Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (Kotlářská ul.), nově zrekonstruované Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (Botanická ul.), Mendelova muzea Masarykovy univerzity (Mendlovo nám.) a Hvězdárny a planetária Brno (Kraví hora) s nově zrekonstruovaným sálem digitária.


Brněnská hvězdárna a přilehlé okolí (Kraví hora)

Digitárium: přednášky, vystoupení a dokumenty: 18:00 – Nanokam: výlet do biodiverzity; 18:45 – Posloucháme netopýry – ultrazvuková detekce při sledování letové aktivity netopýrů; 20:00 – Společně dokážou víc, aneb Jak mikrobi ovlivňují lidské zdraví; 21:15 – Pověry a mýty kolem hypertenze; 22:00 – Cytochromy aneb Jak si naše tělo poradí s molekulami léků?; 23:00 – Nanokam: výlet do biodiverzity

Předsálí a přilehlé prostory: VIDA! ochutnávka zábavné vědy; Laboratorní a zájmové druhy hmyzu; Poznávačka rostlin nejen pro chytré telefony; Chráněná území Brna a okolí; GO – hra nekonečných možností; Experimenty s ekonomy a politology; Žonglérská dílna; Hrajeme a zpíváme s vědci; Milujeme vědu; Pozorování hvězdné oblohy, prohlídka observatoře a dalekohledů Masarykovy univerzity (za příznivého počasí)

A navíc: 21:00 – Světelná žonglérská show (venkovní areál); 22:45 – Ohňová žonglérská show (venkovní areál)


Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (Kotlářská ul.)

Botanická zahrada PřF MU (18:00 – 22:00 hod.): Prohlídka skleníků botanické zahrady; Klíšťata, jak je znáte a neznáte; U čmeláka Aninky; Co nám vyprávějí rašeliniště; Hudební vystoupení skupiny Silver Plate Puppies

Budova č. 3 (Geologie) – učebna 1. patro: Cesta časem půl miliardy let zpátky – geologie Brna a okolí;  Prezentace evropských vědeckých projektů

Venkovní areál mezi budovami č. 3 a 11: Klondike na Kotlářské

Budova č. 5 (Geografie) – suterén (vchod z boku) a učebny přízemí a 1. patro: Svět elektronovýma očima; Záhady vnímání prostoru; Mladí vědci v Antarktidě; Hrdinové cizích jazyků; Prezentace evropských vědeckých projektů

Budova č. 6 (Fyzika), suterén, chodba a učebna v přízemí, učebna 1. patro: Čtyři živly, čtyři skupenství aneb Netradiční netradiční fyzikální experimenty; Kouzlo světla; Prezentace evropských vědeckých projektů

Budova č. 8 (Matematika) – učebny v přízemí: Matematika není nuda aneb co vše jste možná ani netušili; Genomat – genetický stroj času; Genetické vystřihovánky a omalovánky; EXPO 2014 aneb expozice člověka v dnešním světě; Cytochromy aneb Jak si naše tělo poradí s molekulami léků?; Skrytý život pod hladinou; Hrátky s tekutým dusíkem a/nebo kuchyňská izolace DNA z banánu; Prezentace evropských vědeckých projektů

Budova č. 11 (Geologie) – suterén: Určování nerostů ve sbírkách minerálů, hornin a fosílií


Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (Botanická ul.)

přízemí fakulty, posluchárny a laboratoře: Interaktivní prostor; Virtuální svět; Počítačová bezpečnost – bezpečnost v ICT; Pixeliště; Mé počítače mi rozumějí; Nukleus; Využití informatiky v běžné lékařské praxi; Jak hledat beze slov; Natoč se sám; To nejlepší z filmových festivalů Fakulty informatiky MU (od 19:30 hod.); Prezentace evropských vědeckých projektů


Mendelovo muzeum (Mendlovo nám. 1a – areál Augustiniánského opatství)

Individuální bezplatná prohlídka Mendelova muzea Masarykovy univerzity pro malé i velké návštěvníky.


Mendelova univerzita v Brně (bohatý program v areálu univerzity v Černých Polích)

Zdraví v naší kuchyni; Život pod vodní hladinou; Radioekologie ve vědě, studiu a praxi; Objevte své buňky pro vědu i vy!; Víte, co jíte?; Barevné pšenice; Rostliny ze zkumavky; Potraviny pod drobnohledem; Robotika; Virtuální realita; Síťová laboratoř; Kolejová laboratoř; Tajemný svět rozmnožování rostlin; Virtuální těžba v lese

Program Divadla vědy

Divadlo vědy se bude odehrávat v improvizovaném stanu před Hvězdárnou a planetáriem Brno s kapacitou přibližně dvě stě míst. Každý program trvá 40 minut. Školní výpravy si mohou místa na vystoupení Divadla vědy v pátek 12. září 2014 rezervovat přes objednávkový systém Hvězdárny a planetária Brno – www.hvezdarna.cz/program. Vstup – stejně jako na všechny ostatní akce Festivalu vědy s RWE – je zdarma.

—————————————————–

Pátek 12. září 2014

9.00 Bez chemie, ani ránu! / Vysoké učení technické v Brně
Úvodní rada: Utíká-li vystupující – utíkejte taky! Chemici z Vysokého učení technického v Brně předvedou řadu poutavých, ale také poučných pokusů z laboratoře i každodenního života. Těšit se můžete třeba na levitující bubliny, hadí líheň, barvy duhy, roztok co mění barvu, zuřivé gumové medvídky, výrobu opravdových stříbrných zrcátek, chemickou fontánu, chemický zapalovač, vyvolání Gina z lahve, zapálení acetylenové lampičky, dětské pleny a mnoho dalších hokus-pokusů.

10.00 Příběh žárovky / Akademie věd České republiky, Úžasné divadlo fyziky
Před dvěma sty lety se svět změnil k nepoznání. A začalo to zcela nenápadně v laboratoři největšího vědce své doby … Vystoupení Úžasného divadla fyziky.

11.00 Pokusy s kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně
Co je to kapalný dusík, kde všude se v přírodě dusík nachází. Dá se dusíkem uvařit zmrzlina? Přijďte a uvidíte.

12.00 Science slam / Masarykova univerzita
Divadelní vystoupení, kde vědci jsou v roli herců. Roboti – umělá inteligence v praxi.

13.00 Věda v Brně / Akademie věd České republiky, Úžasné divadlo fyziky
Úžasné divadlo fyziky se spojilo s Ústavem přístrojové techniky, aby brněnští viděli špičkovou vědu z jejich města. Překvapivé experimenty ukážou, na co můžeme být právem hrdí.

—————————————————–

Sobota 13. září 2014

10.00 Bez chemie, ani ránu! / Vysoké učení technické v Brně
Úvodní rada: Utíká-li vystupující – utíkejte taky! Chemici z Vysokého učení technického v Brně předvedou řadu poutavých, ale také poučných pokusů z laboratoře i každodenního života. Těšit se můžete třeba na levitující bubliny, hadí líheň, barvy duhy, roztok co mění barvu, zuřivé gumové medvídky, výrobu opravdových stříbrných zrcátek, chemickou fontánu, chemický zapalovač, vyvolání Gina z lahve, zapálení acetylenové lampičky, dětské pleny a mnoho dalších hokus-pokusů.

11.00 Příběh žárovky / Akademie věd České republiky, Úžasné divadlo fyziky
Před dvěma sty lety se svět změnil k nepoznání. A začalo to zcela nenápadně v laboratoři největšího vědce své doby … Vystoupení Úžasného divadla fyziky.

12.00 Pokusy s kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně
Co je to kapalný dusík, kde všude se v přírodě dusík nachází. Dá se dusíkem uvařit zmrzlina? Přijďte a uvidíte.

13.00 Science slam / Masarykova univerzita
Divadelní vystoupení, kde vědci jsou v roli herců. Roboti – umělá inteligence v praxi.

14.00 Věda v Brně / Akademie věd České republiky, Úžasné divadlo fyziky
Úžasné divadlo fyziky se spojilo s Ústavem přístrojové techniky, aby brněnští viděli špičkovou vědu z jejich města. Překvapivé experimenty ukážou, na co můžeme být právem hrdí.

15.00 Bez chemie, ani ránu! / Vysoké učení technické v Brně
Úvodní rada: Utíká-li vystupující – utíkejte taky! Chemici z Vysokého učení technického v Brně předvedou řadu poutavých, ale také poučných pokusů z laboratoře i každodenního života. Těšit se můžete třeba na levitující bubliny, hadí líheň, barvy duhy, roztok co mění barvu, zuřivé gumové medvídky, výrobu opravdových stříbrných zrcátek, chemickou fontánu, chemický zapalovač, vyvolání Gina z lahve, zapálení acetylenové lampičky, dětské pleny a mnoho dalších hokus-pokusů.

16.00 Pokusy s kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně
Co je to kapalný dusík, kde všude se v přírodě dusík nachází. Dá se dusíkem uvařit zmrzlina? Přijďte a uvidíte.

Festival vědy s RWE 2014

Předvést, jak zábavná a důležitá věda je – to si klade za cíl Festival vědy s RWE, který se letos koná v pátek 12. a v sobotu 13. září 2014. Generálním organizátorem festivalu je Hvězdárna a planetárium Brno, hlavními organizátory Akademie věd České republiky, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně a Univerzita obrany. Titulárním partnerem je RWE a.s.

Úspěšná realizace velkých i malých projektů je neodmyslitelně závislá na vnímání vědy a výzkumu laickou i odbornou veřejností. Proto se brněnské univerzitní, akademické i vzdělávací organizace také letos rozhodly vyjít s vědou do ulic a přiblížit ji veřejnosti formou ukázek vědeckých pokusů, exhibicí a experimentů.

1231243_10151768347999842_1377061845_n

Vše vědecké, výzkumné a badatelské předvedou Akademie věd České republiky, Dům dětí a mládeže JUNIOR, Hvězdárna a planetárium Brno, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (ÚO Brno), Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Městská policie Brno, Moravské zemské muzeum, Turistické a informační centrum města Brna, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita obrany, VIDA! science center a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně.

Záštitu nad Festivalem vědy RWE laskavě poskytli: Mikuláš Bek – rektor Masarykovy univerzity, Jiří Drahoš – předseda Akademie věd České republiky, Ladislav Havel – rektor Mendelovy univerzity v Brně, Roman Onderka – primátor statutárního města Brna, Bohuslav Přikryl – rektor Univerzity obrany, Pavel Suchý – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Petr Štěpánek – rektor Vysokého učení technického v Brně.

1235091_10151768348364842_209962434_n

Festival vědy s RWE se uskuteční ve dvou dnech. V pátek 12. září budou hlavními návštěvníky žáci a studenti základních a středních škol, v sobotu 13. září pak rodiny s dětmi. Centrem programového dění bude opět Kraví hora, tentokrát bezprostřední okolí Hvězdárny a planetária Brno.

Znalostní kvízy, možnost vyzkoušet si rekonstrukci keramické nádoby či určit kosti zvířat, postupy konzervace a rekonstrukce archeologických nálezů připravují pracovníci Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

Městská policie Brno představí oblíbený autobus s názvem MOBIDIK. Jde o dopravní prostředek a zároveň Mobilní poradenské centrum prevence kriminality, které ve svých útrobách ukrývá řadu atraktivních předmětů a aktuálních informačních panelů. U strážníků si návštěvníci mohou vyzkoušet i laserovou střelnici.

Sdružení Úžasné divadlo fyziky se spojilo s Ústavem přístrojové techniky, aby brněnští viděli špičkovou vědu z jejich města. Překvapivé experimenty ukážou, na co můžeme být právem hrdí.

Nejrůznější psí kusy, léčivé rostliny a ukázky lovu předvedou kynologové, farmaceuti a myslivci z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Zábavné chemické pokusy s výbuchy i bez nich, s účastí návštěvníků i bez ní. Návštěvníci si budou moci vyčistit stříbro i zlato – to připravuje Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně.

Netradiční ovoce, biopaliva z révy, in-vitro kultury, model krávy nebo zahradnické produkty, jak je neznáte, předvede Mendelova univerzita v Brně.

1002544_10151768348829842_97921944_n

Cisternová automobilová stříkačka, praktické užití tísňových čísel, správný postup hašení, tedy aplikace vědeckých poznatků v praxi bude mít na programu Hasičský sbor Jihomoravského kraje.

Že dobrodružství vědy a techniky může čekat i mezi stránkami knížek, prozradí Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Mendelianum Moravského zemského muzea ve spolupráci s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. představí a nabídne ukázku Mendelovy mobilní školy.

Hry na taktickém simulátoru VBS2 VTK, testování fyzické zdatnosti či ukázky zbraní s odborným výkladem připravuje Univerzita obrany.

Roboty postavené ze stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 doveze Dům dětí a mládeže JUNIOR.

To a mnoho dalšího bude možné shlédnout na Festivalu vědy s RWE. Vstup na všechny akce je zdarma. Konkrétní program, možnost přihlášek pro školní výpravy najdete na již brzy na těchto stránkách. Na Festival vědy pak přirozeně naváže i Noc vědců. která se tentokrát koná v pátek 26. září 2014.

579050_10151768348354842_900601922_n